Сондажът премина границата от 1300 метра

400 метра до подземните води

Публикувано на 18 Април 2017

Достигната е 1309 метра дълбочина на сондажа към 18 април 2017 година.

Дебита на сондажа е в зависимост от мощноста на помпата. Предвиден е дебит от 27 литра за секунда. Вода през сондажа излиза само с помпа и то на 20 метра под земята - без никаква миризма.

Минерализирана вода - преминавайки по пътя си водата се обогатява с минерали с помощта на температурата с която разполага.

Компанията "Геология, проектиране и проучване" АД - Варна, извършваща дейноста по сондажа е със дългогодишен стаж. Изпълнителният директор на компанията работи по професията си от 1978 година до момента. Извършени негови сондажи са Дом Младост, Корабостроителницата, Пивоварния завод, Терапията, Пристанището, МВР Дружба, Златни Пясъци Р70, като фирмата прави такива и в съседни на България държави.

Водните тела, които имат практическо значение за разглеждания район, са тези формирани в малм-валанжските и сарматските седименти. Подземната вода и от двата хоризонта се използват за питейно-битови нужди, за напояване и за други цели. Малм – валанжин - има повсеместно разпространение на територията на Североизточна България. Счита се, че долната част на комплекса има горноюрска възраст. Възприето е малм-валанжинските седименти да се обособяват в единен карбонатен комплекс.

Основното подхранване на хоризонта се осъществява в пределите на Северобългарския свод, където валанжинът се разкрива на повърхността или лежи под тънка покривка. Районът е богат на открити карстови форми, в които валежните води и голяма част от повърхностния отток на реките понира пряко. Допълнително подхранване на хоризонта се получава от горезалягащи водоносни хоризонти в райони на отсъствие на надеждни водоупори и в зоните на крупни тектонски нарушения.

Скалите в които тече термоминерална вода залягат в морето и се изливат надълбоко. Направени обстойни проучвания доказват дебит от който към момента се използва много под 10%. Водата се подхранва от води в Румъния и България, от Дунав и т.н. Има я от милиони години и винаги се е вливала в морето.

Последните сондажи в града са правени на пристанището и пивоваран завод през 1991 година. Термоминералната вода в град Варна е само от сондажи. Водата е от 1300 метра надолу и няма как да излезе на повърхноста. Изключение правят само изворите в град Девня, но поради малката им дълбочина, водата там е студена.

Галерия

Имате ли въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ way of payment
 1. Initial deposit payable upon signature to a preliminary agreement.
 2. Balance payment to be made in one of two ways:
  A) Upon issuance of Act 16, at transfer of the ownership;
  B) During construction, where a discount of up to 7.5% is applicable to each amount paid;
 3. We have secured up to 80% preferential mortgage lending to our customers from several Bulgarian banks. Soft loan terms and conditions for Bulgarians employed abroad.

I get it now

Do you have further questions?
Call us on: +359 888 810810
Write to us to: vcp.office@isu.bg

☰ fee of 0,69 bgn/m2

The monthly maintenance fee covers:

 1. All running costs (wages for the staff, consumables, electricity bills for the common parts, lighting in the park, lifts, etc.);
 2. 24 – hour access control at two access points;
 3. Subscription for servicing of the lifts;
 4. Landscaping maintenance of the 25 000 m2 park area;
 5. Cleaning of staircases, stairwells, common parts and green park;
 6. Maintenance of underground parking lot of 20 000 m2;
 7. Video monitoring;
 8. Current maintenance of the installations at the complex;
 9. Current maintenance of the hot mineral water swimming pool;
 10. Lighting of stairwells and corridors;
 11. Lighting of the common parts of the 20 000 m2 park area;
 12. Lighting of the underground parking lot of 640 parking places.
Pricing

The fee is based on the number of square meters specified as “common area” for each individual property.

Example

The fee payable for a two-room apartment of 65,02 m2 will amount to 44,86 BGN/month.

I get it now

Do you have further questions?
Call us on: +359 888 810810
Write to us to: vcp.office@isu.bg

Позвънете ни: 0888 810 810