Страст към прецизност

Систематично записване на данни

Публикувано на 3 Февруари 2019

Водомерите за топла и студена минерална вода, както и топлостудомери за отчитане на целогодишната климатизация пристигнаха във «Варна сити парк ЮГ». Измервателните устройства за потребление на топлина и вода са произведени от водещата германска компания QUNDIS. Отчитането става дистанционно, без да се налага посещение в дома на живущите. Уредите са сертифицирани от Националният метрологичен институт на Федерална Република Германия.

Водомери  |  Топлостудомери  |  Гаранции и сертификация


 

Водомери

за топла и студена минерална вода

Електронни радио водомери за топла/студена вода Qundis измерват разхода на минералната вода на Варна сити парк ЮГ

Официална брошура

 Без разлика между показваните и предаваните стойности на потребление;

 Информация за потреблението може да бъде видяна по всяко време на дисплея;

 Отчитането става дистанционно, без да се налага посещение в дома на живущите;

 Засича течове;

 Самонаблюдава се за повреда.

Принцип на замерване

Броячът работи съгласно принципа на едноструйно измерване. Водният поток ударя тангенциално перката на работното колело, скоростта на това колело се засича магнитно чрез GMR сензор.

Любопитно: Нобелова награда за физика бе връчена на откливателите на GMR сензора Алберт Ферт и Петер Грюнберг през 2007 година („за откриване на гигантското магнитосъпротивление“).

Топлостудомери

за целогодишна климатизация

Топлостудомери Qundis с монтиран радио модул замерват разхода за целогодишната климатизация на Варна сити парк ЮГ

Официална брошура

 Комбинирано замерване на топлинна и охлаждаща енергия;

 Информация за потреблението може да бъде видяна по всяко време на дисплея;

 Отчитането става дистанционно, без да се налага посещение в дома на живущите;

Принцип на замерване

Динамичен принцип на замерване: хидравличен винтомер с немагнитно четене по индуктивния принцип.

«Варна сити парк ЮГ» - топлостудомерите са при нас и готови за монтаж.

«Варна сити парк ЮГ» - топлостудомерите са при нас и готови за монтаж.

Замерваме без да безпокоим.

Гаранции и сертификация

В завода на Qundis, всеки уред минава първоначален тест и калибриране. Производителя грантира съответните норми и стандарти за всеки водомер и топлостудомер. Повече информация може да видите на сайта на производителя: https://qundis.com/service/downloads-and-information/directives-laws-norms/

«Qundis» - лаборатории.

Сертификатите за водомерите и топломерите от лаборатория MID Certificate, издадени от PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Nationales Metrologieinstitut:

GUTgert-Zertifikat_ISO9001_EN_09.2018.pdf

GUTgert-Zertifikat_ISO14001_EN_09.2018.pdf

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) е националният институт по метрология на Федерална република Германия, който има задачи в областта на научната и техническата служба. Той е висша федерална власт и публичноправна институция, под пряк контрол на федералното правителство, без правоспособност, под егидата на Федералното министерство на икономиката и енергетиката.

Имате ли въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ way of payment
 1. Initial deposit payable upon signature to a preliminary agreement.
 2. Balance payment to be made in one of two ways:
  A) Upon issuance of Act 16, at transfer of the ownership;
  B) During construction, where a discount of up to 7.5% is applicable to each amount paid;
 3. We have secured up to 80% preferential mortgage lending to our customers from several Bulgarian banks. Soft loan terms and conditions for Bulgarians employed abroad.

I get it now

Do you have further questions?
Call us on: +359 888 810810
Write to us to: vcp.office@isu.bg

☰ fee of 0,69 bgn/m2

The monthly maintenance fee covers:

 1. All running costs (wages for the staff, consumables, electricity bills for the common parts, lighting in the park, lifts, etc.);
 2. 24 – hour access control at two access points;
 3. Subscription for servicing of the lifts;
 4. Landscaping maintenance of the 25 000 m2 park area;
 5. Cleaning of staircases, stairwells, common parts and green park;
 6. Maintenance of underground parking lot of 20 000 m2;
 7. Video monitoring;
 8. Current maintenance of the installations at the complex;
 9. Current maintenance of the hot mineral water swimming pool;
 10. Lighting of stairwells and corridors;
 11. Lighting of the common parts of the 20 000 m2 park area;
 12. Lighting of the underground parking lot of 640 parking places.
Pricing

The fee is based on the number of square meters specified as “common area” for each individual property.

Example

The fee payable for a two-room apartment of 65,02 m2 will amount to 44,86 BGN/month.

I get it now

Do you have further questions?
Call us on: +359 888 810810
Write to us to: vcp.office@isu.bg

Позвънете ни: 0888 810 810